Handmatig ingevulde formulieren uitlezen

Weet u ook dat wij handgeschreven (ingevulde) formulieren voor diverse klanten scannen en verwerken? Vaak zijn dit formulieren die periodiek terugkomen zoals onkostendeclaraties, reiskostenformulieren, lidmaatschapsformulieren e.d..

Toen we hier jaren geleden aan begonnen wisten onze softwareontwikkelaars dat reguliere OCR-technieken hierin tekort schoten. Door gebruik van ICR technieken, intelligente databases en een geavanceerde configuratie, hebben onze ontwikkelaars het mogelijk gemaakt om maar liefst 81% van de handgeschreven velden op deze formulieren te herkennen.

Naast het herkennen van velden worden automatisch controles uitgevoerd met databases die zijn aangelegd om zodoende de juistheid van de verwerkte velden te controleren. Dit percentage groeit steeds  omdat met elke verwerking de database gevoed wordt en slimmer wordt. Hierdoor kan in een kort tijdsbestek van een paar maanden (afhankelijk van de hoeveelheid te scannen documenten) al snel een behoorlijke kostenbesparing gerealiseerd worden.

Onlangs hebben wij voor een klant in een periode van 5 maanden een kostenbesparing gerealiseerd van 40,5% bij een verwerking van 60.000 formulieren.

Zijn er binnen uw organisatie ook handgeschreven formulieren die nu nog handmatig verwerkt worden?
Informeer dan eens naar de oplossingen die wij voor u hebben via info@allbidigit.nl .