Casestudie: Allbidigit & Gemeente Haaren

In de casestudie staat de opdracht ‘het overdrachtsgereed maken van de fysieke (bestuurs)dossiers’ centraal. Bij deze casestudie werkt Allbidigit samen met Gemeente Haaren. Gemeente Haaren is in 1996 ontstaan vanuit vier dorpen en gaat een gemeentelijke herindeling tegemoet in 2021.

De opdracht is het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden om het fysieke (bestuurs)archief van 122 stekkende meter, over te kunnen dragen aan de ontvangende gemeente Oisterwijk in het kader van de opsplitsing van de gemeente Haaren.

Gezien deze gemeentelijke herindeling hadden ze een extra kracht nodig om zich te richten op de archiefoverdracht.

Klik op de link hieronder en lees er meer over.

CasestudieAllbidigitGemeenteHaaren