“Allbidigit, Stapel op Bouw”

Begin van het jaar heeft de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) ons gevraagd om met hen mee te denken over een grootschalig project. Het project genaamd “waarderen gebruikersoppervlak stapel/hoogbouw” is in 2019 van start gegaan en dient uiterlijk 2021 afgerond te zijn. Want vanaf 1 januari 2022 is er een wettelijke verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte.

Samen met de projectleider van dit project hebben we een werkwijze en oplossing besproken waarbij de medewerkers van BsGW en ook van het Gegevenshuis in Landgraaf de gebruikersoppervlakten van de stapelbouw woningen kunnen inmeten op basis van de gedigitaliseerde bouwtekeningen. Voor dat inmeten gebruiken beide organisaties intelligente software.

Vijftien gemeenten hebben ervoor gekozen om de bouwtekeningen door ons te laten digitaliseren. Met behulp van een database hebben wij de benodigde dossiers geselecteerd en uit de archieven van de gemeente of het regionale archief gelicht en naar Echt getransporteerd. Daarna zijn de dossiers in ons archiefdepot veilig en geklimatiseerd opgeslagen in afwachting van digitalisering. Per gemeente is er een proces ingericht waarbij de bouwtekeningen eerst geselecteerd zijn (op basis van gewaarmerkte tekening), en daarna conform de substitutierichtlijnen als PDF/A digitaal gemaakt. Het koppelen van de database met Object- en Pand ID’s is geautomatiseerd opgelost.

Na digitalisering vindt er uiteraard nog een kwaliteitscontrole plaats, waarna de bestanden via een beveiligde (https) transfersite aan BsGW en het Gegevenshuis worden opgeleverd.

In totaliteit zullen er circa 25.000 tekeningen digitaal gemaakt worden, en dit in een redelijk kort tijdsbestek. De samenwerking met zowel de gemeenten als ook BsGW en het Gegevenshuis verloopt zeer naar wens. Als we alle dossiers gehad hebben zal er hoogstwaarschijnlijk nog een veegactie plaatsvinden, maar de deadline van 2021 wordt zeker gehaald.